Syslog Server - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sistemler üzerinde oluşan logların ( olay,hata,uyarı vb.) kaydedildiği sunuculardır. Cihazlar yada yazılımla üzerinde syslog server tanımı yapılarak ilgili loglarını bu sunucuya gönder şeklinde bir ayar yapılır.