Stored Procedure - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Stored Procedure:Herhangi bir fonksiyonu yerine getirmek için kullanılan kodların bir paket haline getirilmesidir.Özelliği ise bir çok defa yaptığımız işlemler neticesinde o işlemleri bir defa yazarak bir çok defa tekrardan kullanabilmemizi sağlayan bir fonksiyondur.Bu fonksiyonun çalışma şekli ise oluşturdugumuz kodların bir paket haline getirdikten sonra kullanılan program ile birlikte bir komut vasıtası ile ulaşabilmemizi sağlar.
Stored Procedure nin 4 temel özelliği mevcuttur.
*System Stored Procedure
*CLR Stored Procedure
*Kullanıcı Tanımlı Stored Procedure
*Extended Stored Procedure