Storage of Group Policy objects - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
GPO temelde iki farklı yerde saklanır. Bunlardan birisi Group Policy Container, diğer ise Group Policy Template olarak isimlendirlir.

Group Policy Container bir directory objesi olup AD veri tabanı üzerinde saklanmaktadır. Bu obje GPO için aşağıdaki verileri saklamaktadır.

Version bilgisi - GPO uygulanması için kullanılan bir numaradır.
Durum bilgisi - Site, Domain veya OU noktasında enable veya disable olduğunun bilgisi
Bileşenlerin bilgisi - Yazılım yükleme, Folder Redirection ve benzeri özelliklerin detayları saklanmaktadır.

Group Policy Template

Bu ise bir klasör olup AD veri tabanı yerine klasör bazlı saklanmaktadır. Domain Controller makineler için yol aşağıdaki gibidir;

systemroot\Sysvol\SYSVOL\Streetmarket.com\Policies\

GPO uygulanan makinelerde de bu şablon bilgisi aşağıdaki yolsa saklanmaktadır

C:\windows\System32\GroupPolicy