Stateless - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Herhangi bir işlemde önceki isteğine ilgisiz bağımsız bir işlem olarak davranan bir iletişim protokolü.