Standby Active Manager SAM - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange Server 2010 DAG bileşenlerinden biri olan PAM özetle sahip olduğunuz mailboxdatabase kopyalarının bir failover veya switchover durumundan hangisinin aktif olacağına karar vermektedir.

Primary Active Manager (PAM), hangi database’in aktif olması gerektiğine elindeki bir takım bilgiler ile karar verir ki bu bilgileri tüm DAG üye sunucularından toplayıp getiren diğer bileşene ise Standby Active Manager (SAM) denmektedir.

Replication service, databaselerin durumunu ve ESE engine’deki hataların takibi yapmaktadır. Sorun olması durumunda Active Manager’a bilgi verir. Bu durumda failover gerçekleşir. Active Manager hangi database kopyasının aktif edileceğine karar verir.