Sql Left Outer Join - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 En yaygın kullanılan join çeşididir, iki tablo birleşiminde, soldaki tablodaki eşleşmeyen değer var ise, sağdaki tablodaki değerler NULL olarak gelir.