bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Etki alanındaki Windows işletim sistemleri, Primary Domain Controller (PDC) rolünü üstlenen sunucu ile zamanlarını eşitlemektedir ve bunun için w32time servisini kullanmaktadır. Bu servis varsayılan olarak zaman değişikliklerini güncellemek için PDC ye  45dk da bir gider. Ancak biz istemcilerin varsayılan değilde bizim istediğimiz sürelerde gidip zaman senkronizasyonu yapmasını istiyorsak SpecialInterval değerini değiştiriyoruz.
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\
NtpClient\SpecialPollInterval
 
Bu girdi el ile eşitlenen eşler için özel yoklama aralığını saniye cinsinden belirtir. SpecialInterval 0x1 bayrağı etkinleştirildiğinde, W32Time işletim sistemi tarafından belirlenen yoklama aralığı yerine bu yoklama aralığını kullanır. Etki alanı üyelerinin varsayılan değeri 3.600'dür. Tek başına istemcilerin ve sunucuların varsayılan değer, 604.800'dür.