bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Simetrik anahtar şifreleme yönteminde veriyi şifrelediğimiz anahtar ile veriyi deşifre edeceğimiz anahtar aynıdır. Bu durumda A kişisinin mesajı bir anahtar ile kriptolandıktan sonra B kişinin bu mesajı okuyabilmesi için yine aynı anahtarı kullanması gerekecektir. Bu durumda anahtarın B kişisine ulaştırılması gerekmektedir. Tahmin edileceği üzere simetrik anahtar kullanılan şifreleme tekniğinde en büyük sıkıntı anahtar değiş tokuşudur. En meşhur simetrik anahtar metodlarından biri DES algoritmasıdır.DES’in ve türevlerinin yanı sıra RC2, and RC5,AES metodları da çoğu uygulamada kullanılabilir. Simetrik anahtarlar 40-256 bit uzunluklarda olabilir. 40 bit bir anahtarın brute force yöntemi ile çözümlenmesi yaklaşık 13 gün sürecektir. Bu durumda simetrik anahtarlamada anahtarın kırılmasını zorlaştırmak daha fazla bit kullanılabilecek metodlar ile mümkün olacaktır.İlerleyen teknoloji gittikçe daha güçlü algoritmaları geliştirmektedir. Sonuç olarak hızlı bir metod olmasına karşın anahtar paylaşımı gerektirmesi sebebi ile ancak lokal uygulamalarda örnek olarak dosyaların şifrelenmesi gibi durumlarda mantıklı olacaktır.