Share-Nothing Live Migration - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Hyper-V üzerindeki bir sanal makinenin bir node üzerinden kesintisiz olarak diğer bir node' a taşınması işlemidir. Ancak zaten bu tanım live migration tanımı olduğu için shared nothing yöneteminin farkı cluster ortamı olsun veya olmasın ( yani hyper-v nodeları cluster ortamında olmak zorunda değil, tek başına kurulmuş olabilir ) herhangi bir ortak storage olmadan sadece ethernet üzerinden makinenin taşınmasına denmektedir.
Bu taşımanın gerçekleşmesi için gereksinimler ise, server 2012 veya 2012 R2 hyper-v hostları ve yine bu hostların aynı domain içerisinde olması ( veya trusted olması - AD Forest Trust )
Peki nasıl çalışıyor derseniz, aslında2012 R2 ile gelen iki yeni teknoloji sayesinde 2012 ile gelen bu özellik eski sürüme göre iki kat daha hızlı çalışmaktadır.
Sanal makine verilerini ortak bir alan olmadan network üzerinden taşıyarak karşı node' a ulaştırır.