Server Roles and Features - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows Server 2008 ile beraber hayatımıza giren bu kavram aslında öncesinde kullandığımız özelliklerin sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Örneğin eskiden DNS, DHCP, WINS ve benzeri rol - özellikleri yüklemek için program ekle kaldır menüsünü kullanırdık, artık ise Server Manager konsol ismini verdiğimiz konsol yardımı ile bize sunucu üzerine kurmak istediğimiz rol ( Active Directory, Sertifika servisi, IIS, DNS vb ) veya özelliği ( features ) ( WINS, Windows Backup, Failover Cluster, telnet server, SMTP server, network load balance vb ) sormakta ve kolay bir kurulum sihirbazu ile işlerimizi kolaylaştırmaktadır.
Özetle artık windows 2008 ve sonrası sunucu işletim sistemlerinde kurmak istediğiniz bileşenleri rol ve özellik olmak üzere iki ana kategoriye ayrıdık, bu kategorilerden hangisine ihtiyaç duyuyor ise onun altındaki bileşenler için yükleme yapabilirsiniz