Server Object GUID DSA GUID - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Active Directory domain ortamlarında Domain controller makineleri temsil eden benzersiz numaralardır. Malum biz DC leri isim ile takip ederiz, bağlanırız vs, ama domain yapısı bu numaralar ile takip eder buna göre iletişim kurar. Bunun en temel sebebide DC leri istediğiniz gibi değişir ve bu değişikliği DNS yönetir, ancak replikasyonda esas olan bu GUID numarası olup bu numara değişmemektedir. Bu nedenle replikasyon bu GUID üzerine inşa edilmiştir.
Bir sunucunun DSA GUID numarasını görmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz
repadmin /showrepl
çıktı aşağıdaki gibidir ( örnek )

PS C:\Users\Administrator> repadmin /showrepl
 
Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost
Default-First-Site-Name\COZUMPARKDC1
DSA Options: IS_GC
Site Options: (none)
DSA object GUID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257
DSA invocationID: 84222b67-8b9c-4e2f-b383-c3c88c06e257
DSA invocationID için bakınız