Schema Master - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
FSMO (Flexible Single Master Operations) rollerinden birisi olan Schema Master tüm orman çapında etkili olan bir roldür. Active Directory şemasının yönetilmesinden ve tüm orman çapında ki domain lerin dc lerine replikasyonunun yapılmasından sorumludur. Active Directory şeması sadece bu rolün bulunduğu sunucu tarafından düzenlenebilir. Diğer dc lerde ki kopyalar sadece okunabilir kopyalardır.
Herbir ormanda Schema Master rolünü üstlenen sadece bir dc bulunabilir.