SSRS Data Source - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Sql Server Reporting Service raporlarında kullanılan, rapor verilerine ulaşmak için Data Source (Veri Kaynağı) tanımlanır. Veri kaynakları içerisinde Sql Server sunucu adı, kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve veritabanı adı bilgilerini saklar.