SSRS Data Set - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Sql Server Reporting Service raporlarında kullanılan, veri setlerine verilen isimdir. Data Set içinde sorgular yazılabilir, tablolardan istenen alanlar seçilip rapora getirilir.