bu bir ukde! doldurmak ister misin?
SQL Server'da View,Bir veya daha fazla tablodan istenen verileri alıp tek bir tabloda gösteren SQL sorgusudur.Genel olarak Microsoft Access programındaki sorgulara benzer.İstenen verileri farklı tablolardan alarak hızlı bir şekilde sorgu sonucu sunar.View oluşturmak için sysadmin,db_owner ve db_ddladmin yetkisine veya SQL Sistem Admin tarafından verilen view oluşturma yetkisine sahip olmamız gerekir.View oluştururken aşağıdaki T-SQL söz dizimini kullanabiliriz;
Create View view_ismi
As
select_cümlesi (SQL Select Cümlesi)