bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Stored Procedure ifadesinin Türkçe karşılığı Saklanmış Yordam olarak bilinir.SQL Server veritabanı altında  saklanan SQL cümleleri olarak tanımlanabilir.Stored Procedure'ler SQL Server'da saklandığı ve ilk çalıştırıldığında derlendiği için  gelen sorgu'ya hızlı bir şekilde cevap verebilir bu bizlere daha hızlı bir sorgu performansı sağlar.Parametre değerleri alır ve bu değerleri sorgu sonucu olarak döndürür.T-SQL söz dizimi aşağıdaki gibidir.
 
CREATE PROCEDURE (Procedure Ismi)
@(vereceğimiz parametre)
AS
SELECT * FROM (SELECT Ifadesi)