SQL Server INSERT ifadesi - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
SQL Server T-SQL dilinde  INSERT ifadesi veritabanındaki tabloya satır ekler.T-SQL söz dizimi aşağıdaki gibidir;
USE Veritabanı Adı
INSERT INTO tablo adı VALUES ( 'Tabloya Eklenecek Değer1' , 'Tabloya Eklenecek Değer2' , 'Tabloya Eklenecek Değer3')