SOAP - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Türkçe çevirisi, Basit Nesne Erişim Protokolü olan SOAP (Simple Object Access Protocol ) Client / Server mantığında çalışan, Remote Procedure Call modelini kullanan, XML tabanlı, uygulama ve web servislerinin iletişimini belirli kurallara dayalı olaraktan sağlayan (bilgi taşıyan) bir protokoldür.  Html nesne transfer etmez,  sadece ”hypertext” transfer eder. SOAP, Html’in yapamadığı nesne transferini yapıp HTML’i bir nevi tamamlar. Html paketlerinin içine gömülerek yollanır. Platform bağımsız olan SOAP basit bir yapıya sahip olup W3C standartdı olarak geliştirilmektedir.