SGML - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Açılımı Structured Generalized Markup Language (Standart Genelleştirilmiş İşaretleme Dili) olan SGML, işaretleme dillerinin (Html, Xhtml, Html5 ve Xml) temelini oluşturan ve farklı türdeki dökümanların tanınması için kullanılan bir standarttır. Esnek ve standartları olmayan bir dil olduğu için herkes kendine uygun bir yapı oluşturuyordu. SGML’den sonra belirli standartları olan diğer işaretleme dilleri  (Html, Xhtml, Html5 ve Xml) ortaya çıktı.