Resultant Set of Policy RSOP - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sistem yöneticileri için GPO tarafında yaşadıkları sorunlardan bir tanesi, birden çok policy uygulanan kullanıcı veya bilgisayarın son durumdaki policy raporunu alamıyor olmasıdır. Yani hakan kullanıcısına şu anda acaba hangi policyler uygulanıyor şeklinde bir sorunun cevabı için küçük bir snap-in ile size sunulan bir araçtır RSOP. MMC konsolundan çağırabildiğiniz RSOP sayesinde kümilatif olarak kullanıcı veya bilgisayarlara uygulanan policyleri görebildiğiniz gibi uygulamadan planlama da yapma şansına sahipsiniz.
daha fazla bilgi için
 
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc758010(WS.10).aspx