Response - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Sunucuya gelen bir isteğe verilen cevap anlamına gelmektedir. Örneğin bir sunucuya bir istek gönderirsiniz ( request ) sunucu bu isteğe cevap döner ( response ) 

Ayrıca yazılım tarafında Response yöntemleri vardır.