Regular expression - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Düzenli ifadeler anlamına gelmektedir. Ele alınan metindeki karakterlerin kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlar.


$ cat input
hi hello
hi hello how are you
hihello

$ grep "hi \+hello" input
hi hello
hi hello how are you