RHS - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
The Resource Hosting Subsystem (RHS) cluster host üzerindeki kaynakların online duruma gelmesinden sorumlu process.rhs.exe (Resource Host Monitoring process).Isalive,Lookalive fonksiyonları ile periyodik olarak resource.ların sağlık durumunu control eder, düzgün çalışıp çalışmadığı bilgisinden emin olur.