bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Cluster hakkında bilgilerin deposudur. İki önemli işlevi vardır .Birinci görev hangi node active hangi node standby durumunda olduğunun bilgisini tutar. İkinci görev olarak node lara arasında iletişim sekteye uğrarsa uygulamanın owner node tarafından çalıştırılmasını sağlar. Majority Node Set de Microsoft un geliştirdiği bir quorum cinsidir. Quorum bilgisinin lokal database de tutulması mantığına dayanır.
 Cluster sisteminin temeli oy sahipliği üzerine kurulmuştur. Cluster’a dâhil sunucuların en az yarısından 1 fazlası yani  ( nodesayısı + 1 / 2)  kuralına istinaden ayakta olması gerekmektedir. Eğer Cluster’ınız içerisindeki sunucu sayınız yukarıdaki örnekte verdiğim gibi tek ise en az iki sunucunun ayakta kalması servis sürekliliğini sağlayacaktır. Fakat sunucu sayınız çift ise servisinizin ayakta her daim kalabilmesi için Cluster’ınıza ekleyeceğiniz ortak bir diski QUORUM olarak tanımlayarak toplam oy sayınızı teke çıkartmış olursunuz. Örneğin her iki site’da da 2 sunuculu cluster kurmak istiyorsunuz. Bu durumda Cluster oy sayınız (4+1 / 2 = 2,5 ) olduğundan eğer site’larınızdan birinde bir problem olursa Cluster’ınız down olacaktır. Bu sorunu çözmek için cluster’a ek olarak eklenecek yeni bir diski Quorum olarak tanımlamak gerekmektedir.  Bu durumda Cluster oy sayınız (5+1 / 2 = 3)olacaktır yani site’larınızdan birinde bir problem olduğunda servis sürekliliğiniz devam edecektir.