Print Spooler - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Aslında servisin ismi olan bu system32 hizmeti; bağlı yazıcıların yönetiminden sorumludur. İsminden de anlaşıldığı üzere yaptığı işlem; yazdırma taleplerini öncelikle Print Spooler File’da biriktirip yazıcıya belirlenmiş olan öncelik ve sıraya göre göndermesidir. Bu servis bize daha fazla merkezi kontrol avantajı sağlamaktadır. Ayrıca bu servis yazıcı işlemlerinin işletim sistemi – yazıcı arasındaki dosya çevirilerini gerçekleştirmektedir. 

Servisin bulunduğu uygulama  “C:\Windows\System32\spoolsv.exe” ‘dır. Bu servisin en önemli özelliği; belge yazdırılırken biriktirme işlemi birden çok yazdırma işlerini yazıcıya sırayla verilmesi sağlayarak kullanıcının çalışmasında kesintiye uğratmaksızın devam etmesini sağlar.