PowerPivot - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Excel üzerindeki Sql Server eklentisidir. Milyonlarca satır veriyi çekebilir, hızlı hesaplama ve çözümleme yapabilir, neredeyse tüm veri kaynaklarından veri çekebilir, analitk çözümleme işlemlerinde kullanılabilir. Excel içinden Add-in olarak eklenir.