Policy-Based - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Çok genel bir kavram olup pek çok teknoloji için kullanılabilir. Anlamı ise ilke temelli demektir, yani her neyin önüne geliyor ise ilke temelli manası katmaktadır.