Performance Testing - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Performance Testing:Türkçe anlamı performans testidir yazılım dilinde ise yük testi olarak bilinmektedir.Kullanım sahası ise oluşturduğumuz bir uygulamanın ağır koşullar içerisinde uygulamayı  zorlayacak işlem yoğunluğu altında test edilmesidir.Bunun yapılmasının nedeni ise uygulamanın çalışma esnasında umulmadık durumlarda ortaya çıkabilicek performans sorunlarının tespiti ile birlikte bu  baskı altında hangi bölümlerinde ne gibi sorunların oluşabileceğini çalışma verimliliği sınırlarının başlangıç ve bitiş noktalarının tespit edilmesi ve belirlenmesini içerir.