Performance Monitor Scale - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Performans monitör üzerinde scale ölçeklendirme için kullanılır. Her bir counter' ın kendine ait bir ölçeği vardır. Bu nedenle performans izlerden birden çok counter' ı performans monitöre eklerseniz farklı scale değerli göreceksiniz. Bu gayet normal çünkü buradaki amaç birbirileri ile karşılaştırma değildir, pek çok kez bu yanlış anlaşılır, performans monitör üzerinde siz her bir counter ( sayaç ) için değerleri ölçer ve bunların beklenen yada tavsiye edilen değerlere göre yüksek mi yoksa alçak mı oldunu anlarsınız.
Peki scale nasıl kullanılır derseniz bu tamamen bu counter' dan aldığını rakamlar ile ilgilidir, yani örneğin disk okuma yazma kuyruğu sayacı için siz scale olarak 100 ayarlarsanız örnek değerler aşağıdaki gibi olurken
2,121 avg
213,987 Maximum
61,115 Last
Ama siz scale olarak .1 seçerseniz değerler
.2121 avg
21.1987 Maximum
6,1115 Last
Şeklinde değişecektir, yani sadece sizin için ölçü değişiyor ancak değerler değişmemektedir.