Password must meet complexity - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Kullanmanız gereken şifrenin kompleks şartlarını sağlaması gerektiğini ifade eder.
Genellikler Büyük küçük harf, karakter ve rakam içermesini isterler.