PL/SQL - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Oracle tarafından geliştirilen Oracle’ın veri tabanı sistemlerinin özel dildir. Oracle veri tabanı sistemleri trigger ve stored prosedure yazmak üzere geliştirilmiş sublanguage sql komutlarının yanında programlamada akış kontrollerini ve değişkenleri kullanmamıza imkan sağlayan yani yapısal dillere ait özelliklerin standart SQL’e eklenmesi sonucu oluşan bir dildir. Bazı durumlarda veritabanı üzerinde işlem yaparken bazı şartlar veya döngüler kullanmamız gerekebiliyor, standart SQL komutlarında akış kontrolleri veya değişkenler olmadığından PL-SQL bu eksikleri tamamlayan bir dildir. Ayrıca PL-SQL içinde işimizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir çok fonksiyon da vardır.