bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Operatörler:C# dilinde veriler üzerinde matematiksel işlemler yapabilmek ve bu amaçla kullandığımız değişkenler üzerinde hesaplamaların yapılmasını sağlamak için operatör adı verilen semboller kullanılır.C# dilinde  7 adet operatör sınıfı kullanılmaktadır.
-Aritmetik Operatörler
-Tekil Operatörler
-Atama Operatörleri
-Kaydırma Operatörleri
-İlişkisel Operatörler
-Mantıksal Operatörler
-Diğer Operatörler