Onvif - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Açılımı "Open Network Video Interface Forum" şeklindedir.Dilimizde ise açılımı "Açık Network Video Arayüzü Forumu" şeklindedir.IP CCTV sistemlerde farklı marka ve modellerin bir arada ve uyum içinde çalışmasını sağlayan protokoldür. Örnek olarak bir kamera yazılımına eklenebilecek kamera modelleri vardır. Sizin kameranızın markası eklenecekler listesinde yoksa, kamera yazılımınız ve kameranız onvif destekli ise onvif olarak sisteme eklenebilir.