No Caller ID - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Telefon aramlarında çağrı yapan kişinin tanımlanmaması durumu. Halk arasında Gizli numara'dan aranmak.