Network Load Balancing - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Network Load Balancing, özellikle IIS, Terminal Server gibi yoğun olarak çalışan sunucuların oluşturduğu bir çiftliğe gelen isteklerin oluşturduğu yükün orantılı olarak sunucuların yoğunluk durumlarına göre dağıtılması ve bu işlemin yapılması sırasında da aynı zamanda sunucuların hizmet verip veremediklerinin kontrolünde de kullanılmaktadır. Böylece bir sunucu da oluşabilecek problem neticesinde hizmet veremez duruma gelse dahi gelen istekler NLB yapısı altında ki diğer sunuculara otomatik olarak dağıtılacaktır. Bu yapı sayesinde hizmet alan kullanıcılar sunucu arızalarını hissetmeyeceklerdir.
Bu yapıyı kurabilmek için Microsoft Network Load Balancing özelliği kullanılabileceği gibi donanımsal çözümlerde kullanılabilmektedir.
Microsoft Network Load Balancing 32 sunucuya kadar bir çiftlik oluşturabilmeye imkan tanımaktadır.