NetIOC - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
vSphere 4.x ile gelen Network I/O Control özelliğinin kısaltmasıdır, bu özellik sayesinde vMotion, NFS, iSCSI, Fault Tolerance, virtual machine, ve management networkleri arasında bantgenişlikleri Mbps cinsinden sınırlandırılabilir.