Need-to-Know Basis - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Organizasyon şemasındaki görev tanımı gereği kulllanıcıya verilmesi gereken her türlü erişim hakkı