NSLOOKUP - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Geniş ve yerel ağdaki sunucuların DNS üzerindeki kayıtlı bilgilerinin sorgulanmasını sağlayan komuttur.
 Basit bir örnek vermek gerekirse:
Başlat > Çalıştır satırına cmd yazdığımızda çıkan ekrana
nslookup www.domainadi.com
yada
nslookup 222.222.222.222
İlk komut isimden IP adresini çözmeye yarar. (Forward Lookup Zones içinde bulunan A kayıtlarını görmeye)
İkinci komut ise IP adresine karşılık gelen ismi çözmeye yarar. (Reverse Lookup Zones içinde bulunan PTR kayıtlarını görmeye)