bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Kasım 1952′de dönemin ABD Başkanı Harry S. Truman’ın bir genelgesiyle kurulmuş ve dünya çapında iletişim istihbaratı görevi verilen kurumun varlığı uzun bir süre gizli tutulan bir istihbarat birimidir. NSA Dünya üzerindeki pek çok istihbarat servislerinin işleyişinden farklı işlemektedir.
NSA'nın temel görevlerinden birisi de Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Elektronik ortamda diğer devletlerden üstün olduğunu kanıtlamak ve göstermektir. Bu yüzdendir ki pek çok elektronik dinleme, gizli yer tespitleri, Şifrelenmiş verileri çözme (Kriptoloji), Sadece kaba kuvvet (brute force) için milyon dolarlık makinalar hazırlama özelliklerine sahip olmak, Tüm dünya'daki veri akışını gözlemlemek gibi marifetleri vardır.