Multicast - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaların, alt yayın sistemleri kullanılarak, dallandırma yolu ile alt ağlara dağıtımı sistemidir. IP TV yayınlarının tek bir sistemden üretilip burdan sadece şehirlerde bulunan ana sunuculara, burdan semtlerde bulunan sunuculara buralardanda evlerde bulunan IP TV lerimize aktarılması gösterilebilir.
Cluster mimerilerinde'de kullanılan bir network terimdir. Multicast network'ü ikinci bir network kartı ile oluşturulur. Cluster node'larının sağlık durumları bu network üzerinden incelenir ve alınması gereken aksiyonlar bu network baz alınarak gerçekleşir.