Mime Type - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Mime Type Web sunucular ve Mail sunucular üzerinde sunucunun yayınlanacak dosyanın sunucu tarafından tanınması için kullanılır. Örneğin bir JPEG dosyasını FTP üzerinden sitenize yüklediniz ve sunucunun jpeg dosyasını çalıştırması gerekiyor ancak herhangi bir Mime TYPE tanımlı değilse sunucu ben bu dosyanın ne olduğunu bilmiyorum bu sebeple çalıştıramam der. Ancak IIS gidip Mime TYPE olarak 
image/jpeg jpeg

tanımlarsak sunucuya .jpeg uzantılı dosyaları tanıtmış oluyoruz. Bundan sonraki erişimlerinizde sunucu jpeg uzantılı dosyaları bildiği için size resim olarak gösterecektir. Sık olarak kullanılan Mime Type listesi aşağıdaki gibidir ;
 Dosya uzantısı
MIME type


ai
application/postscript


aif
audio/x-aiff


aifc
audio/x-aiff


aiff
audio/x-aiff


asc
text/plain


atom
application/atom+xml


au
audio/basic


avi
video/x-msvideo


bcpio
application/x-bcpio


bin
application/octet-stream


bmp
image/bmp


cdf
application/x-netcdf


cgm
image/cgm


class
application/octet-stream


cpio
application/x-cpio


cpt
application/mac-compactpro


csh
application/x-csh


css
text/css


dcr
application/x-director


dif
video/x-dv


dir
application/x-director


djv
image/vnd.djvu


djvu
image/vnd.djvu


dll
application/octet-stream


dmg
application/octet-stream


dms
application/octet-stream


doc
application/msword


dtd
application/xml-dtd


dv
video/x-dv


dvi
application/x-dvi


dxr
application/x-director


eps
application/postscript


etx
text/x-setext


exe
application/octet-stream


ez
application/andrew-inset


gif
image/gif


gram
application/srgs


grxml
application/srgs+xml


gtar
application/x-gtar


hdf
application/x-hdf


hqx
application/mac-binhex40


htm
text/html


html
text/html


ice
x-conference/x-cooltalk


ico
image/x-icon


ics
text/calendar


ief
image/ief


ifb
text/calendar


iges
model/iges


igs
model/iges


jnlp
application/x-java-jnlp-file


jp2
image/jp2


jpe
image/jpeg


jpeg
image/jpeg


jpg
image/jpeg


js
application/x-javascript


kar
audio/midi


latex
application/x-latex


lha
application/octet-stream


lzh
application/octet-stream


m3u
audio/x-mpegurl


m4a
audio/mp4a-latm


m4b
audio/mp4a-latm


m4p
audio/mp4a-latm


m4u
video/vnd.mpegurl


m4v
video/x-m4v


mac
image/x-macpaint


man
application/x-troff-man


mathml
application/mathml+xml


me
application/x-troff-me


mesh
model/mesh


mid
audio/midi


midi
audio/midi


mif
application/vnd.mif


mov
video/quicktime


movie
video/x-sgi-movie


mp2
audio/mpeg


mp3
audio/mpeg


mp4
video/mp4


mpe
video/mpeg


mpeg
video/mpeg


mpg
video/mpeg


mpga
audio/mpeg


ms
application/x-troff-ms


msh
model/mesh


mxu
video/vnd.mpegurl


nc
application/x-netcdf


oda
application/oda


ogg
application/ogg


pbm
image/x-portable-bitmap


pct
<td style="padding: 4px 7px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: solid none; border-top-color: white; border-bottom-color: rgb(223, 223, 223); color: rgb(85, 85, 85); ver