Message Queueing - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Message Queuing (MSMQ olarak da bilinir) bir ileti gönderme ve alma alt yapısı ve Microsoft® Windows® işletim sistemlerinde dağıtılmış ileti gönderme ve alma uygulamaları oluşturmak için bir geliştirme aracıdır.