Maltego - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
MALTEGO açık kaynak kodlu bir istihbarat ve adli bilişim uygulamasıdır.
Veri madencilik ve bilgi toplama yanı sıra ilişkisel grafiklerle ilişkileri gösteren uygulama.