Mail Adress Policy - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Exchange server üzerinde kullanıcıların mail adresleri ile ilgili standartları sağlayabileceğimiz kurallardır. İstersek mail adress policy ile tüm kullanıcı maillerini aynı standarda getirebiliriz.