Mac Address - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Networke bağlanan her kartın 48 bit uzunluğunda ve hexadecimal formatlı üretim aşamasında yazılmış olan ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numaralarıdır. Her üretici firmanın kendi ürünleri için kullanabileceği belli bir MAC adresi alanı vardır. Mac adresi içeriğindeki ilk 3 byte üretici firma kodundan oluşmaktadır