MDM - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Mobile device management
Mobile cihazların(akıllı telefon, telefon, el terminali) kontrol edilmesi ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çözüm.