MAC Address Change - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Windows ve Linux işletim sistemlerinde MAC adres değiştirilebilir.
Windows için;

 
Linux için;
 

# ifconfig eth0 down
# ifconfig eth0 hw ether 00:80:48:BA:d1:30
# ifconfig eth0 up
# ifconfig eth0 |grep HWaddr