Least Priviledge Principle - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 En Az Hakları Prensibi. Kullanıcının görevini yerine getirebilmesi için Bilgi Sistemleri üzerinde tanımlanması gereken en kısıtlı teknik erişim hakları