bu bir ukde! doldurmak ister misin?
Türkçe karşılığı çekirdek bellek dökümü olan Kernel dump, kernel memory olarak isimlendirdiğimiz çekirdek belleğin içeriğini alır. Small dump dosyasına göre çok daha kapsamlı olan kernel memory ile aşağıdaki bellek içeriğini diske yazmaktadır.
 

Kernel bellek içeriği
HAL için ayrılmış bellek içeriği
Çekirdek modu sürücüleri için ayrılmış bellek içeriği
Çekirdek modu programlarına ayrılmış bellek içeriği
 

Aldığı veriler kullanıcılar için ayrılmış bellek içeriği olmadığından son derece hızlı bir şekilde hata ayıklama bilgisi toplanabilir. Yer olarak sahip olduğunuz fiziksel belliğin ortalama 1/3 kadar boş alan olması yeterli olacaktır. Varsayılan olarak %SystemRoot%\Memory.dmp dizinine kayıt edilir.