KPI - ÇözümPark Sözlük
bu bir ukde! doldurmak ister misin?
 Key performance Indicator olarak geçmektedir. Son yıllarda üretim ortamların Yalın Üretim Mühendisliği dalında yoğun kullanılan bir terimdir. Belirlenen Anahtar Performans Kriterlerine ve bu kriterler için belirlenen hedeflere ne oranda eirşildiği noktasında yüzde hesabı ile ölçüm yapılır.
Örnek : Müşteri memnuniyeti =   Üretimdeki Fire = %1  Makinanın Performansı =